Załóż Konto Jakże Osobiste
I ZGARNIJ PREMIĘ1

3. EDYCJA
 1. 1
  Zarejestruj się w promocji
 2. 2
  Do 22.07.2019 r. złóż wniosek o Konto Jakże Osobiste
 3. 3
  W ciągu 30 dni podpisz umowę o Konto Jakże Osobiste (do 21.08.2019)
 4. 4
  W ciągu 60 dni spełnij warunek aktywności (do 20.10.2019)
 5. 5
  Do 30.11.2019 powiadomimy Cię o przyznaniu premii.

1 Warunkiem otrzymania premii w wysokości 150 zł od Bankier.pl jest 1) dokonanie rejestracji w promocji i złożenie wniosku poprzez stronę aliorbankKJO3.zgarnijpremie.pl 2) w trakcie składania wniosku należy wyrazić zgodę na ujawnienie Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia faktu zawarcia umowy o Konto Jakże Osobiste w Alior Banku 3) podpisanie w ciągu 30 dni od przesłania wniosku (nie później niż do 21.08.2019) umowy o prowadzenie Konta Jakże Osobistego w Alior Banku wraz z umową o kartę płatniczą debetową i nie wypowiedzenie tych umów do momentu przekazania Premii w promocji 4) w okresie 60 dni od zawarcia umowy na Konto Jakże Osobiste (nie później niż do 20.10.2019) należy a) aktywować aplikację mobilną Alior Banku, b) wybrać minimum jedną korzyść do Konta zgodnie z Regulaminem Korzyści do Konta Jakże Osobistego c) otrzymać wpływ na konto na łączną sumę co najmniej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) d) wykonać minimum trzy płatności bezgotówkowe, przy czym za płatność bezgotówkową rozumie się transakcje dokonane kartą debetową do Konta lub Blikiem w sklepach stacjonarnych lub przez Internet, zaksięgowane przez Bank na Koncie, z zastrzeżeniem, że transakcje nie będą obejmować transakcji z następującymi kodami MCC: [7995] - kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne, [8999] - profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska); [4111] - m.in. usługi transportowe; [6012] - instytucje finansowe; [6211] - brokerzy ubezpieczeniowi; [6051] - przekazy pieniężne w instytucjach finansowych [4829] - internetowe przekazy pieniężne; [4900] - narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne.

2 Opłata za prowadzenie konta nie zostanie pobrana, jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym zanotowano na koncie jednorazowy wpływ na kwotę min. 1500 zł z innego banku lub z konta firmowego w Alior Banku lub jeżeli właściciel rachunku nie ukończył 26. roku życia. W pozostałych przypadkach opłata wyniesie 10 zł miesięcznie.

3 Opłata za korzystanie z karty do konta wyniesie 5 zł miesięcznie w przypadku, gdy w danym miesiącu nie zostaną dokonane transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł, liczone indywidualnie dla każdej karty wydanej do konta.

4 Operacje w EUR, USD lub GBP są przeliczane na PLN po średnim kursie NBP z dnia ich rozliczenia. Pozostałe waluty są przeliczane na USD po kursie ustalonym przez organizację płatniczą Mastercard, a następnie przeliczane na PLN po średnim kursie NBP z dnia rozliczenia operacji. Dwie korzyści do konta są bezpłatne, a każda kolejna kosztuje miesięcznie 3,50 zł.

Szczegółowe zasady zawarte są w Regulaminie Korzyści do Konta Jakże Osobistego. Konto Jakże Osobiste jest dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, użyte na stronie określenia mają znaczenie zgodne ze słownikiem.